Ny rysk militärutrustning anpassas för att delta i nätverkscentrerade krig

Framväxten av nya, mer och mer avancerade typer av vapen har stort inflytande på typen av fientlighet. Den verkliga utföringsformen av detta var konceptet med nätverkscentrerade operationer, som aktivt används som en militär doktrin i den amerikanska armén.

Förresten baserades detta koncept på idéerna som uttrycktes i början av 1980-talet av marskalk N.N.Ogarkov, chef för generalstaben för Sovjetunionens väpnade styrkor. Konceptet förutsätter integrering i ett enhetligt informationssystem för alla krigsmedel - spaning, målbeteckning och förstörelse. Som ett resultat blir kommandot och kontrollen av trupper, liksom truppernas själva, mer effektiva.

Den ryska armén utrustar aktivt sin flotta med ny generation militär utrustning. Jubileumsparaden förväntas visa en hel familj av pansarfordon på Armata-plattformen - stridsvagnar, pansarbärare och infanterikampfordon, helt anpassade för att delta i nätverkscentrerade konflikter.

Kommunikations- och navigationsmedlen för dem utvecklades av teamet från Sozvezdie-koncernen. De gör det möjligt för besättningarna att känna till och övervaka situationen i realtid och interagera inom ramen för ett enda stridsstyrsystem.