Elproduktion av personer som passerar i tunnelbanan

Generering av el från personer som passerar tunnelbanan är en innovation som det japanska företaget Fast Japan Railway Company (JR-Fast) syftar till att använda i sin forskning om miljövänliga järnvägsstationer. De testar för närvarande ett system som genererar elektricitet medan de passerar genom vändkornen.

Tillträdesgrinden fungerar som ett piezoelektriskt element inbyggt i golvet som ackumulerar elen från en person som går. De mest trafikerade stationerna har potential att generera mycket mer av denna energi, som i framtiden kan användas för passagerarräkning eller andra ändamål.