Det mest deprimerade landet i världen

Cirka 90 000 personer från 18 länder testades för tecken på depression med hjälp av ett standardiserat test med frågor.

Den fann att människor som bor i utvecklade länder är mer benägna att bli deprimerade än människor som bor i utvecklingsländer och fattiga länder. I de tio rikaste länderna i världen har 15% av de tillfrågade upplevt depression minst en gång i livet, jämfört med 11% i de fattigaste länderna.

Intressant är att i rika länder är det de fattiga som är mer mottagliga för depressiva störningar. Tydligen beror det på den starka skillnaden i levnadsstandard för rika och fattiga människor i utvecklade länder.

Vilka länder kan kallas de mest "deprimerade" i världen?

Enligt forskare är detta Frankrike med 21% av de svarande som har upplevt depression och USA med 19%.